Home Linkedin Facebook Twitter

PRIVACY

Privacy verklaring DB Experience
Deze website en uw persoonsgegevens
Deze privacy verklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan DB Experience  - DBE - eigenaar is.
DBE respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. DBE publiceert deze privacy verklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacy-beleid.
 
Pagina's opvragen
Welke informatie DBE van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt.

Bij uw bezoek aan de websites van DBE worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc.
 
Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden gegevens verstaan die herleidbaar zijns tot een "gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn. 

Via de websites van DBE worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen. 

Indien u per e-mail of via het contactformulier of op de gebruikte auto pagina persoonsgegevens aan DBE verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat, en kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als klant van DBE. DBE verstrekt, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonsgegevens niet aan anderen. 

Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Persoonsgegevens die aan DBE worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven over staats- of landsgrenzen ter consolidatie van gegevens, opslag of voor eenvoudiger beheer van klantgegevens. 
 
Cookies
Onze site maakt GEEN gebruik van zogenaamde cookies.

Een cookie is een klein configuratie-bestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker, waarin gegevens m.b.t. de betreffende website worden opgeslagen. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Hiervoor dient u slechts een simpele wijziging in de instellingen van uw internet browser te maken. Let wel: het uitschakelen van deze cookies vermindert uw surfgemak omdat u formulieren niet meer automatisch door uw browser kunt laten aanvullen. 
 
Koppelingen naar websites die niet van DBE zijn
De websites van DBE kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van DBE. DBE heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacy-maatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van DBE. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken.

De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacy-verklaring van DBE. Wij raden u aan het privacy-beleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan DBE. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacy-beleid van het andere bedrijf. 
 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.